Đồng hồ áp suất 40 bar Suchy MR20

Dải đo 0bar đến 40bar (kg/cm2, psi)

Vỏ inox, chân đồng 1/4″

Có dầu hoặc không dầu