Đồng hồ áp suất 10 bar Suchy MR20

Dải đo 0bar đến 10bar (kg/cm2, psi)

Vỏ inox, chân đồng 1/4″, 1/2″

Có dầu hoặc không dầu