Đồng hồ áp suất 6 bar Suchy MR20

Dải đo 0bar đến 6bar

Vỏ inox, chân đồng 1/4″

Có dầu hoặc không dầu