Đồng hồ áp suất -1 bar MR20 Suchy

Dải đo -1bar đến 0bar

Vỏ inox, chân đồng ren 1/4″

Có dầu hoặc không dầu