Máy đo rò rỉ khí FL-610 Fukuda

  • Máy thử rò rỉ nhỏ, chắc chắn.
  • Thời gian kiểm tra ngắn hơn.
  • Đo chính xác.
  • Nhỏ nhất.
  • Ít ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài.
  • Phù hợp với các dây chuyền làm việc phức tạp.
  • Chức năng duy trì rộng rãi.