Máy kiểm tra rò rỉ tự hiệu chuẩn FLZ-0620 Fukuda

Máy kiểm tra rò rỉ không khí với độ chính xác âm lượng rò rỉ được cải thiện, giúp chuyển đổi kết quả dựa trên hiệu chuẩn tự động cho các tác động của thay đổi môi trường (cả nhiệt độ và áp suất xung quanh, v.v.)
– Cải thiện độ chính xác của độ nhạy rò rỉ thông qua các tiêu chuẩn dòng dựa trên hiệu chuẩn tự động
– Cải thiện độ chính xác kiểm tra từ điểm 0 ổn định
– Tách trạm thử nghiệm (Đồng nhất hóa nhiều hơn các phần kiểm tra và môi trường cảm biến)