Máy kiểm tra rò rỉ khí áp cao FL-611 Fukuda

  • Máy thử khí rò rỉ đa năng.
  • Thiết kế mỏng, chứa nhiều chức năng.
  • Chịu được nhiều loại áp lực khác nhau. Máy thử khí kiểu nhỏ nhất của chúng tôi kiểu FL-600 sẽ là bước tiếp theo trong tương lai của chúng tôi.