Hệ thống cảnh báo nồng độ khí CO KS-7D Cosmos

  • Phòng điều khiển nhà máy sắt
  • Cơ sở nghiên cứu của các trường đại học
  • Bãi đậu xe ngầm để ngăn ngừa ngộ độc CO