Cảm biến đo khí NH3 PE-2CZ-NH3 Cosmos

Cảm biến đo khí NH3 loại hấp thụ PE-2CZ-NH3 và PE-2DZ-NH3 Cosmos

Xuất xứ: Cosmos

Quốc gia: Nhật Bản

Kiểu đo: Khuếch tán

Loại khí: Khí độc NH3