Cảm biến đo khí NH3 PE-2CZ-NH3 Cosmos

Cảm biến đo khí NH3 loại hấp thụ PE-2CZ-NH3 và PE-2DZ-NH3 Cosmos

Xuất xứ: Cosmos

Quốc gia: Nhật Bản

Kiểu đo: Khuếch tán

Loại khí: Khí độc NH3

 

Danh mục: , , , Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
cm-bin-o-kh-nh3-pe-2cz-nh3-cosmos-my-o-kh-nht-bn