Máy dò khí gas loại xe đẩy XP-707II Cosmos

Máy dò khí loại xe đẩy XP-707II Cosmos

Loại khí: Khí thiên nhiên (CH4 cơ bản)

  • Thiết kế chắc chắn.
  • Có chế độ đo nồng độ khí thấp. (từ 0 -30 ppm)
  • Chức năng tự động điều chỉnh zero.
  • Chức năng tự chuẩn đoán.
  • Có thể điều chỉnh mức âm cảnh báo.