Đo khí độc (CO CO2 NH3 H2S SO2 NO NO2…)

Đo khí độc là danh mục các sản phẩm, thiết bị đo được nồng độ của các loại khí độc. Cần phải có danh mục này vì không phải nhu cầu nào cũng giống nhu cầu nào, và không phải loại khí độc nào cũng giống nhau.

Ví dụ: 

          Khí CO không màu, không mùi, không vị. 

          Khí NH3 không màu nhưng có mùi khai.

           Khí SO2 không màu, mùi hắc.

           Khí H2S không màu có mùi trứng ung.

           Khí NO không màu, không mùi nhưng khi kết hợp với khí Oxy lại hình thành khí NO2 có màu nâu đỏ…. (Khí NOx)

Với những loại khí này thì thường sử dụng máy đo khí dạng cầm tay có thể thay đổi được cảm biến như XPS-7

Loại máy này là máy đo khí hấp thụ có bơm hút, sử dụng ống lấy mẫu dài 1m để đo. Nó có thể thay đổi các cảm biến rất đơn giản mà không phải thao tác nhiều. Các cảm biến đo khí độc của máy cũng có thể được mua rời và sau khi hết tuổi thọ sử dụng có thể gửi trả lại hãng Cosmos để tái chế.

Tham khảo các loại khí đo bên dưới:

Danh sách khí đo (cảm biến)

Khí đo
Dải đo
Nguyên lý đo
 Model No.
SiH4
5 / 25ppm
Electrochemical
CDS-7
 
PH3
1ppm
B2H6
500ppb
AsH3
250ppb
H2Se
250ppb
Si2H6
25ppm
SiH2Cl2
25ppm
GeH4
1ppm
NH3
100ppm
HF
10ppm
PF3
10ppm
HCl
5 / 25ppm
HBr
10ppm
F2
5ppm
Cl2
5ppm
ClF3
1ppm
O3
1ppm
CO
250ppm
H2S
50ppm
 
NF3
100ppm
điện hóa với
pyrolyzer
CCl4
100ppm
H2
500 / 1000ppm
Dây bán dẫn nhiệt
CHS-7
O2
25vol%
Pin Galvanic
COS-7
Cách thay cảm biến cho máy đo khí XPS-7 Cosmos
Cách thay cảm biến cho máy đo khí XPS-7 Cosmos

Hãng New-Cosmos cũng có sản phẩm cảm biến đo khí độc trong các nhà máy sản xuất chất bán dẫn là model PS-7. Cảm biến đo khí độc này đo được nhiều loại khí như XPS-7 nhưng 01 cảm biến chỉ đo được 01 loại khí. Nó có tín hiệu đầu ra là 4-20mA và có thể kết hợp với ống lấy khí có chiều dài lên đến 20 MÉT

Cảm biến đo khí bán dẫn PS-7 Cosmos

Video thay sensor cho sản phẩm máy đo khí độc

Ps-7 Cosmos

 

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Bài viết liên quan:

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7

Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos

Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F

Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay

Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?

Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3

Máy đo khí O3 Ozon trong không khí

Máy đo khí F2 Flo trong không khí

Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí

Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí

Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí

Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí

Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?

Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3

Đơn vị ppb trên máy đo khí

Vì sao cần dùng máy đo khí Ozone O3?

So sánh máy đo khí NH3 XP-3160 và XPS-7

Các lỗi trên máy đo khí XPS-7 Cosmos

Có nên dùng máy đo khí CO2 giá rẻ?

Các loại cảm biến trên máy đo khí toxic.

Vì sao cần dùng máy đo khí CO2?

Máy đo khí Benzene, Toluene và Xylene XP-3160

Lỗi máy đo khí  XP-302M Cosmos