Máy phát hiện rò rỉ khí gas XP-703DIII Cosmos

Máy phát hiện rò rỉ khí gas trong nhà máy bán dẫn XP-703DIII Cosmos.

Loại khí phát hiện rò rỉ: H2, AsH3, B2H6, SiH4, PH3

  • Có thể phát hiện lượng vết của các loại khí sản xuất chất bán dẫn khác nhau
  • Có chức năng dùng bơm tự động
  • Chức năng thoát khí tự động
  • Khả năng chống bụi IP22 (dùng với bao da)