Đầu đo khí độc loại khuếch tán KCM-3A Cosmos

Cảm biến đo khí độc loại khuếch tán KCM-3A Cosmos

Xuất xứ: Cosmos

Quốc gia: Nhật Bản

Kiểu đo: Khuếch tán

Loại khí: Các loại khí độc như COCl2, HCN …