Thiết bị đo 4 loại khí GX-2009 Riken Keiki

ỨNG DỤNG

  • Cho các nhà máy lọc dầu, hóa dầu
  • Thiết bị dùng trong ngành hóa chất, xăng dầu
  • Nhà máy sản xuất chất bán dẫn.