Hệ thống cảnh báo khí H2 NV-600HS Cosmos

Hệ thống đầu đo và cảnh báo khí H2 NV-600HS Cosmos

Hệ thống phát hiện khí loại đa điểm để theo dõi rò rỉ tại các trạm tiếp nhiên liệu Hydro

ĐẶC ĐIỂM:

  • Hiển thị nồng độ khí theo biểu đồ thang
  • Duy trình tình trạng hoạt động bình thường dưới thử nghiệm địa chấn
  • Theo dõi trong 30 phút khi mất điện (với loại có pin dự trữ)