Máy đo khí CO cầm tay GBL-CO Jikco

  • Kích thước lòng bàn tay, nhỏ và nhẹ!
  • Kèm theo quần áo làm việc và mũ bảo hiểm để bảo vệ người lao động khỏi sự nguy hiểm của khí độc.
  • Nồng độ khí có thể được xác nhận trên màn hình LCD và khi đạt được nồng độ báo động, đèn LED, âm thanh báo động và bộ rung được thông báo.