Máy đo cặn sắt trong dầu bôi trơn SDM-73 Cosmos

Các ứng dụng

– Chẩn đoán đơn giản và theo dõi xu hướng về tình trạng mòn của vòng bi, bánh răng, v.v.

– Chẩn đoán trước cho phương pháp Ferrography và phương pháp SOAP

 

Đặc trưng

– Có thể chẩn đoán tình trạng ổ trục, thậm chí rất lâu trước khi rung động do mài mòn có thể phát hiện được, bằng cách đo lượng bụi thép trong mỡ xung quanh ổ đỡ.

– Thao tác đơn giản – được đo đơn giản bằng mẫu dầu mỡ