Máy kiểm tra rò rỉ khí bù nhiệt FL-612 Fukuda

Dải áp 100kPa〜700kPa
Nguồn cấp AC90〜110V AC200〜240V 50/60Hz
Điệp áp 100VA
Kích thước ngoài ( mm) W162×H256×D345
*không bao gồm phần nhô ra
Khối lượng Xấp xỉ 12 kg