Tủ điều khiển đo nồng độ khí UV-810 Cosmos

  • Phù hợp với nhiều loại nguồn cấp
  • Có thể trang bị thêm các Zener Barrier
  • Kết hợp với V3 series hoặc V/V2 Series cho phép đo và cảnh báo nhiều loại khí

t-iu-khin-o-nng-kh-uv-810-cosmos-my-o-kh-nht-bn