Máy đo khí PS200 GMI

– Thao tác 1 nút đơn giản
– Đo tối đa 4 khí: CH4 – Metan (LEL) O2 – Oxy CO – Carbon Monoxide H2S – Hydrogen Sulfide Các loại khí dễ cháy khác, có sẵn theo yêu cầu
– Báo động âm thanh, hình ảnh và rung
– Bơm nội bộ (tùy chọn)
– Xây dựng nhẹ nhưng mạnh mẽ
– Kiểm tra tính toàn vẹn của cảm biến
– Dễ bảo trì