Máy đo khí gas xylene c8h10 cháy nổ xp-3110 cosmos

  • Để đo nồng độ khí cháy từ 0-10 / 0-100% LEL.
  • Thích hợp để theo dõi nguy cơ nổ.