Máy đo khí gas iso-Buthane i-C4H10 LPG XP-3160 Cosmos

Quốc gia: Nhật Bản

Kiểu đo: Hấp thụ

Loại khí: Khí i-C4H10, iso-buthane