Máy đo 4 khí MicroClip GasALert XL Honeywell

Đo đồng thời 4 loại khí cùng lúc
– O2
– H2S
– CO
– Khí cháy nổ
Có tiêu chuẩn chống nước chống bụi IP67, có tiêu chuẩn phòng nổ