Đầu cảm biến đo khí độc F2 Flo Ps-7 Cosmos

  • Hãng Cosmos – Nhật Bản
  • Không cần hiệu chuẩn khi thay cảm biến
  • Nhiều tùy chọn cho các loại khí độc khác nhau