Làm gì khi máy đo khí H2S bị hỏng?

1. Làm gì khi máy đo khí H2S bị hỏng?

Nếu máy đo khí H2S báo hỏng khi bật nguồn lên, nồng độ khí hiển thị không chính xác, thông thường sẽ có 2 lý do:

  • Máy đã sử dụng lâu không hiệu chuẩn
  • Cảm biến đã quá hạn sử dụng.

Với 2 nguyên nhân này, các bước xử lý như sau:

  • Thử khí xem cảm biến có hoạt động được không? (Dùng bình khí chuẩn)
  • Nếu cảm biến vẫn hiển thị kết quả (dù không chính xác) nhưng vẫn tăng, giảm nồng độ khí bình thường thì mang đi hiệu chuẩn
  • Nếu cảm biến hiển thị kết quả không chính xác, tăng giảm bất thường thì nên thay cảm biến rồi hiệu chuẩn lại thiết bị.
  • Nếu cảm biến đã dùng quá 2 năm, nên thay cảm biến mới sau đó hiệu chuẩn lại thiết bị.
Làm gì khi máy đo 4 khí H2S CO O2 CH4 bị hỏng?
Làm gì khi máy đo 4 khí H2S CO O2 CH4 bị hỏng?

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí H2S

Bài viết: Quá trình hình thành khí H2S

Máy đo 3 khí gas, Oxy và H2S XA-4300IIKHS

Cảm biến bán dẫn màng mỏng đo Cl2 EO H2S…

Lưu ý sử dụng máy đo khí Oxy và H2S XOS-326

Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí H2S cầm tay

Styrene C8H8 là khí độc hay khí cháy – máy đo khí?

Benzene là khí độc hay khí cháy – máy đo khí?

Lỗi báo trên máy đo giám sát khí CO KS-7D

Máy đo khí Amoniac NH3 cầm tay XP-3160

Các ngành nghề cần dùng máy đo khí NH3 Amoniac

Các loại cảm biến trên máy đo khí độc.

Lựa chọn Hệ thống đo khí cố định

Vì sao cần hệ thống đo giám sát khí cố định?

Ưu điểm đầu đo dò khí độc PS-7 Cosmos

Chức năng ghi dữ liệu của máy đo khí cầm tay

Đo nồng độ khí độc vô cơ và hữu cơ

Những khí độc gây ô nhiễm không khí

Giấy hiệu chuẩn của thiết bị đo khí

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí

Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định

Lợi ích của hệ thống đo khí cố định

So sánh máy đo khí O2 H2S XOS-326 và XOS-2200

So sánh máy đo khí Oxy XO-326IIs và XOS-326

Nếu không dùng lọc cho máy đo khí thì sao?

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí SiH4 Silane

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí H2S

Lưu ý về hệ thống đo nhiều loại khí độc

6 bước để tìm đúng máy dò đo khí

Bỏ qua hiệu chuẩn máy đo khí thì sao?

Dùng máy đo khí cầm tay an toàn hiệu quả

Lựa chọn ống lấy mẫu máy đo khí sử dụng bơm

Tháo ống lấy mẫu máy đo khí hấp thụ thì sao?

Đưa máy đo khí lên ưu tiên hàng đầu.

So sánh máy đo khí gas XP-3160 và XP-3360II

Chuyển đơn vị từ ppm sang %LEL máy đo khí

Câu hỏi thường gặp về máy đo đa khí XA-4400II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *