Catalogue thiết bị đo khí cố định Cosmos

1. Catalogue thiết bị đo khí cố định Cosmos

Catalogue thiết bị đo khí cố định Cosmos được cập nhật trong năm 2022.

So với catalogue trước, bản cập nhật này ngắn gọn và súc tích hơn.

Ngoài ra, còn bổ sung thêm một số sản phẩm thay thế, model cập nhật như:

B-770 => B-780

KD-5A/KD-5B => KD-5A-N/KD-5B-N

PS-7 => PS-7/PS-7-M

V-819 => COD-203

KS-2D/KS-2O => KS-2D-N/KS-2O-N

PS-2DP/PS-2DE => PS-2DP-N/PS-2DE-Ex

PS-2OP/PS-2OE => PE-2OP-N/PS-2OE-Ex

NV-100 Series => NV-120 Series

Bổ sung KS-7R trong KS-7 Series

Bổ sung KD-12B-SIL, KD-12AH/KD-12BH

Chi tiết xem thêm tại đây (bản tiếng Việt)

Here (English version)

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí Oxy

Bài viết liên quan:

So sánh KD-12O và KS-7O, So sánh KD-12O KS-7O và PS-7

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7
Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos
Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F
Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay
Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay
Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?
Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?
Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3
Máy đo khí O3 Ozon trong không khí
Máy đo khí F2 Flo trong không khí
Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí
Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí
Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí
Máy đo khí độc NH3 Ammonia trong công nghiệp
Các ngành nghề cần dùng máy đo khí NH3 Amoniac
Máy đo khí Amoniac NH3 cầm tay XP-3160
Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay 
Lựa chọn đầu đo dò khí độc SO2

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí
Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc
Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí
Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?
Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3
Đơn vị ppb trên máy đo khí độc
Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?
So sánh máy đo khí NH3 XP-3160 và XPS-7
Các lỗi trên máy đo khí XPS-7 Cosmos
Có nên dùng máy đo khí CO2 giá rẻ?
Các loại cảm biến trên máy đo khí độc.
Vì sao cần dùng máy đo khí CO2?
Máy đo khí Benzene, Toluene và Xylene XP-3160
Lỗi máy đo khí XP-302M Cosmos
Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?
Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3
Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3
So sánh máy đo đa khí XA-4400II và XA-4200IIKS
Lựa chọn Hệ thống đo khí cố định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *