Vì sao cần chú ý dải đo của máy đo khí?

1. Vì sao cần chú ý dải đo của máy đo khí?

Vì sao cần chú ý dải đo của máy đo khí? Đây là một trong những điểm thực sự cần phải lưu ý khi chọn mua máy vì:

  • Không đúng dải đo có thể khiến độ chính xác của thiết bị không tốt do sai số,
  • Khiến cảnh báo không chính xác.
  • Mất thêm thời gian để tính toán chuyển đổi dải đo
  • Nếu đo ở dải đo quá cao so với máy, cảm biến của thiết bị có thể bị hỏng do vượt quá dải đo.
  • Dải đo quá thấp nhưng lại chọn máy có dải đo cao khiến mất đi độ chính xác và ứng dụng của máy.

2. Ví dụ về việc chọn dải đo của máy đo khí

Lựa chọn dải đo máy đo khí Hydo (H2) cần phải phù hợp với môi trường làm việc của khách hàng.

Với những ứng dụng dạng đo và kiểm tra phát hiện rò rỉ, nên chọn model XP-3110 H2, XP-3310II H2, XP-3360II H2, XP-3160 H2, XP-3368II, XP-3368II-W, hoặc XP-3360II-W để sử dụng.

Với những ứng dụng để kiểm tra nồng độ khí thì nên chọn model XP-3140 H2 để sử dụng.

Dải đo của máy đo khí Hydro H2 Hydrogen
Dải đo của máy đo khí Hydro H2 Hydrogen

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí độc

Bài viết liên quan:

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7

Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos

Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F

Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay

Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?

Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3

Máy đo khí O3 Ozon trong không khí

Máy đo khí F2 Flo trong không khí

Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí

Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí

Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc

Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí

Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?

Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3

Đơn vị ppb trên máy đo khí độc

Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Hydrogen Fluoride HF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *