Máy đo khí Hydro H2 theo ppm Xp-3160

1. Máy đo khí Hydro H2 theo ppm Xp-3160 Cosmos

Máy đo khí Hydro H2 theo ppm Xp-3160 Cosmos là thiết bị cầm tay được dùng để kiểm tra, phát hiện và cảnh báo nồng độ của khí Hydrogen nồng độ thấp.

Model XP-3160 dưới đây là model có dải đo 0 – 500ppm – nồng độ rất thấp. Nồng độ này thường dùng cho những ứng dụng phát hiện rò rỉ, hoặc đo trong những môi trường có nồng độ khí Hydrogen nồng độ thấp.

Biết thêm chi tiết về chuyển đổi %LEL, ppm và vol% xem thêm tại đây

Máy đo khí Hydro H2 ppm

2. Thông số kỹ thuật máy đo khí Hydro H2 theo ppm XP-3160 Cosmos.

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: tại đây (XP-3160 Manual Eng)

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: tại đây

Loại khí đoCH4, C3H8, C4H10, Ethanol, H2, Acetylene, …
Lấy mẫuHấp thụ
Ngưỡng cảnh báo250 hoặc 500 ppm
Thanh hiển thị sốtự động chuyển đổi giữa hai mức hiển thị0-500 ppm hoặc 0 – 1000 ppm (thang đo thấp)0-5,000 ppm hoặc 0 – 10,000 ppm (thang đo cao)
Dải đo0-10,000 ppm
Thời gian hoạt động20 giờ
Phòng nổExibd II BT3
Nhiệt độ hoạt động-20C đến 50 độ C
Kích thước82x162x36 mm

Phụ kiện tiêu chuẩn Bao da mềm, ống lấy mẫu với đầu lấy mẫu 1m, 4 pin AA alkaline khô, giấy lọc khí

Máy đo khí XP-3160 xuất xứ Nhật Bản do hãng New-Cosmos sản xuất.

3. Video sản phẩm

Sản phẩm liên quan: Máy đo khí cháy nổ XP-3110, Máy đo nồng độ khí cháy nổ XP-3140, Máy đo khí gas XP-3160, Máy phát hiện rò rỉ khí gas XP-702III

Loại khí đo:

ethyl acrylate [CH2=CHCOOC2H5] ,                                     methyl acrylate [CH2=CHCOOCH3] ,

acrylonitrile [CH2=CHCN] ,                                                    acethylene [C2H2] ,

acetonitrile [CH3CN] ,                                                            acetone [(CH3)2CO] ,

ammonia [NH3] ,                                                                    isobutane [i-C4H10] ,

isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH] ,                                         carbon monoxide [CO] ,

ethanol [C2H5OH] ,                                                                ethane [C2H6] ,

ethylene [C2H4] ,                                                                    LPG,

vinyl chloride [CH2=CHCI] ,                                                   gasoline, acetic acid [CH3COOH] ,

ethyl acetate [CH3COOC2H5] ,                                             butyl acetate [CH3COO(CH3)2CH3] ,

oxidized ethylene [CH2CH2O] ,                                             propylene oxide [C3H6O] ,

cyclohexane [C6H12] ,                                                           cyclopentane [C5H10] ,   

dimethyl ether [C2H6O] ,                                                        hydrogen [H2] ,

styrene [C6H5CH=CH2] ,                                                       tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O] ,

city gas,                                                                                  toluene [C6H5CH3] ,

butadiene [CH2=CHCH=CH2] ,                                             propane [C3H8] ,

propylene [C3H6] ,                                                                 n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] ,

n-heptane [CH3(CH2)5CH3] ,                                                benzene [C6H6] ,

n-pentane [CH3(CH2)3CH3] ,                                                methanol [CH3OH] ,

methane [CH4] ,                                                                     methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] ,

methyl ethyl ketone [CH3COC2H5] ,                                     R-22 [CHClF2] ,

R-23 [CHF3] ,                                                                         R-32 [CH2F2]

n-Buthane [n-C4H10]                                                              Acetaldehyde [CH3CHO]

Butylene [C4H8]                                                                     Ethyl Benzene [C6H5C2H5]

xylene [C8H10]

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí gas

ethyl acrylate [CH2=CHCOOC2H5] ,                                     methyl acrylate [CH2=CHCOOCH3] ,

acrylonitrile [CH2=CHCN] ,                                                    acethylene [C2H2] ,

acetonitrile [CH3CN] ,                                                            acetone [(CH3)2CO] ,

ammonia [NH3] ,                                                                    isobutane [i-C4H10] ,

isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH] ,                                         carbon monoxide [CO] ,

ethanol [C2H5OH] ,                                                                ethane [C2H6] ,

ethylene [C2H4] ,                                                                    LPG,

vinyl chloride [CH2=CHCI] ,                                                   gasoline, acetic acid [CH3COOH] ,

ethyl acetate [CH3COOC2H5] ,                                             butyl acetate [CH3COO(CH3)2CH3] ,

oxidized ethylene [CH2CH2O] ,                                             propylene oxide [C3H6O] ,

cyclohexane [C6H12] ,                                                           cyclopentane [C5H10] ,   

dimethyl ether [C2H6O] ,                                                        hydrogen [H2] ,

styrene [C6H5CH=CH2] ,                                                       tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O] ,

city gas,                                                                                  toluene [C6H5CH3] ,

butadiene [CH2=CHCH=CH2] ,                                             propane [C3H8] ,

propylene [C3H6] ,                                                                 n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] ,

n-heptane [CH3(CH2)5CH3] ,                                                benzene [C6H6] ,

n-pentane [CH3(CH2)3CH3] ,                                                methanol [CH3OH] ,

methane [CH4] ,                                                                     methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] ,

methyl ethyl ketone [CH3COC2H5] ,                                     R-22 [CHClF2] ,

R-23 [CHF3] ,                                                                         R-32 [CH2F2]

n-Buthane [n-C4H10]                                                              Acetaldehyde [CH3CHO]

Butylene [C4H8]                                                                      Ethyl Benzene [C6H5C2H5]

Propylene [C3H6]                                                                    xylene [C8H10]

Bài viết liên quan: 

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7

Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos

Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F

Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay

Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?

Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3

Máy đo khí O3 Ozon trong không khí

Máy đo khí F2 Flo trong không khí

Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí

Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí

Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc

Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí

Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?

Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3

Đơn vị ppb trên máy đo khí độc

Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Hydrogen Fluoride HF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *