Bảng các khí đo trên máy đo khí VOC XP-3120-V

1. Bảng các khí đo trên máy đo khí VOC XP-3120-V

Bảng các khí đo trên máy đo khí VOC XP-3120-V được liệt kê dưới đây:

Loại khíNồng độ kiểm soátMức nồng độ dướiMức nồng độ trên
Toluene2031000
o-xylene501.1378
m-xylene501.5487
p-xylene501.4463
Ethyl Acetate2000.282
n-Butyl Acetate1500.396
Methanol2000.3100
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)200.254
Isopropyl alcohol2000.267
Methyl Ethyl Ketone2000.250
1-butanol250.260
Isobutyl Alcohol500.262
Acetone5000.252
Ethylene Glycol mono n-butyl ether250.6191
Isobutyl acetate1500.4149
Cyclohexanone200.256
n-Hexane408.82941
Dicloromethane50155000
Methyl Acetate2000.3109
Bảng các khí đo trên máy đo khí VOC XP-3120-V
Sơ đồ các khí đo trên máy đo khí VOC XP-3120-V
Sơ đồ các khí đo trên máy đo khí VOC XP-3120-V

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

ĐO KHÍ ĐỘC

Bài viết liên quan:

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7

Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos

Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F

Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay

Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?

Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3

Máy đo khí O3 Ozon trong không khí

Máy đo khí F2 Flo trong không khí

Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí

Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí

Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc

Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí

Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?

Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3

Đơn vị ppb trên máy đo khí độc

Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Hydrogen Fluoride HF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *