Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay

Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay

1. Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay

Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay là chức năng khi bật lên, máy sẽ đo nồng độ liên tục khí mục tiêu nhưng chỉ hiển thị giá trị cao nhất.

Ví dụ: Trong quá trình đo nồng độ khí độc CO, máy hiện nồng độ cao nhất là 30ppm, nếu đo ở những vị trí khác có giá trị thấp hơn, máy vẫn hiển thị giá trị cao nhất (giá trị đỉnh)

Nếu đến những khu vực có giá trị cao hơn 30 ppm (35ppm) thì nồng độ trên máy sẽ hiển thị là 35ppm, đến thời điểm này, khi quay lại đo ở khu vực 30ppm máy hiển thị giá trị 35ppm trên màn hình.

2. Ý nghĩa của chức năng giữ đỉnh.

Điều này rất hữu ích, vì nó cung cấp các chỉ dẫn rõ ràng về vị trí và mức độ của các đỉnh, nhưng vẫn cho phép theo dõi mức tín hiệu hiện tại. Biết được vị trí của các đỉnh cho phép dễ dàng điều chỉnh quá trình xử lý động lực học, cũng như cài đặt mức đầu vào và đầu ra chính xác hơn trên các thiết bị khác.

Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo 4 khí cầm tay
Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo 4 khí cầm tay

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí độc

Bài viết liên quan:

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7
Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos
Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F
Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay
Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay
Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?
Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?
Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3
Máy đo khí O3 Ozon trong không khí
Máy đo khí F2 Flo trong không khí
Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí
Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí
Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí
Máy đo khí độc NH3 Ammonia trong công nghiệp
Các ngành nghề cần dùng máy đo khí NH3 Amoniac
Máy đo khí Amoniac NH3 cầm tay XP-3160
Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay 
Lựa chọn đầu đo dò khí độc SO2
Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí
Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc
Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí
Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?
Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3
Đơn vị ppb trên máy đo khí độc
Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?
So sánh máy đo khí NH3 XP-3160 và XPS-7
Các lỗi trên máy đo khí XPS-7 Cosmos
Có nên dùng máy đo khí CO2 giá rẻ?
Các loại cảm biến trên máy đo khí độc.
Vì sao cần dùng máy đo khí CO2?
Máy đo khí Benzene, Toluene và Xylene XP-3160
Lỗi máy đo khí XP-302M Cosmos
Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?
Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3
Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3
So sánh máy đo đa khí XA-4400II và XA-4200IIKS
Lựa chọn Hệ thống đo khí cố định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *