Giấy hiệu chuẩn của thiết bị đo khí

1. Giấy hiệu chuẩn thiết bị đo khí cầm tay và cố định

Giấy hiệu chuẩn thiết bị đo khí cầm tay và cố định là chứng từ quan trọng cho biết:

  • Khả năng đáp ứng của thiết bị đo khí sau khi xuất xưởng.
  • Ngày tháng hiệu chuẩn thiết bị.
  • Part number của thiết bị
  • Tên người phụ trách hiệu chuẩn thiết bị.
  • Model, hãng sản xuất thiết bị.
  • Đối với máy đo 1 loại khí, giấy sẽ ghi tên loại khí và xác nhận đạt hay không đạt.
  • Đối với máy đo nhiều loại khí (đồng thời hoặc không đồng thời), giấy sẽ liệt kê các loại khí và ghi đạt hay không đạt.

2. Vì sao cần Giấy hiệu chuẩn thiết bị đo khí?

Giấy hiệu chuẩn này cho biết thiết bị tại thời điểm đang sử dụng có đáp ứng được yêu cầu về đo và cảnh báo nồng độ khí không.

Thời gian hiển thị trên giấy cho biết thiết bị có thể sử dụng được trong thời gian bao lâu nữa cho đến chu kì hiệu chuẩn tiếp theo (thông thường từ 6 – 12 tháng hiệu chuẩn 1 lần)

giấy hiệu chuẩn cho thiết bị đo 4 khí đa chỉ tiêu XA-4400II Cosmos
giấy hiệu chuẩn cho thiết bị đo 4 khí đa chỉ tiêu XA-4400II Cosmos

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí độc

Bài viết liên quan:

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7
Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos
Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F
Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay
Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay
Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?
Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?
Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3
Máy đo khí O3 Ozon trong không khí
Máy đo khí F2 Flo trong không khí
Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí
Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí
Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí
Máy đo khí độc NH3 Ammonia trong công nghiệp
Các ngành nghề cần dùng máy đo khí NH3 Amoniac
Máy đo khí Amoniac NH3 cầm tay XP-3160
Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay 
Lựa chọn đầu đo dò khí độc SO2
Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí
Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc
Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí
Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?
Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3
Đơn vị ppb trên máy đo khí độc
Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?
So sánh máy đo khí NH3 XP-3160 và XPS-7
Các lỗi trên máy đo khí XPS-7 Cosmos
Có nên dùng máy đo khí CO2 giá rẻ?
Các loại cảm biến trên máy đo khí độc.
Vì sao cần dùng máy đo khí CO2?
Máy đo khí Benzene, Toluene và Xylene XP-3160
Lỗi máy đo khí XP-302M Cosmos
Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?
Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3
Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3
So sánh máy đo đa khí XA-4400II và XA-4200IIKS
Lựa chọn Hệ thống đo khí cố định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *