Đơn vị ppb trên máy đo khí độc

Cảm biến đầu đo khí độc B2H6 theo đơn vị ppb PS-7 Cosmos

Đơn vị ppb trên máy đo khí độc

1. Đơn vị ppb trên máy đo khí độc là gì?

Một số loại máy đo khí độc có đơn vị đo là ppm, nhưng có một số loại có đơn vị là ppb, vậy ppb là gì và có ý nghĩa như thế nào trên các thiết bị đo khí độc?

Theo Wikipedia,

Trong đo lường học, ppb là đơn vị đo mật độ thường dành cho các mật độ tương đối thấp.

Nó thường chỉ tỷ lệ của lượng một chất trong tổng số lượng của hỗn hợp chứa chất đó. Ở đây lượng có thể hiểu là khối lượng, thể tích, số hạt (số mol),… Khi dùng cần chỉ rõ lượng là gì.

Giá trị của ppb là:

1ppb = 1/1000 000 000 = 10-3 ppm.

ppm là 1/1.000.000, còn ppb là 1/1.000.000.000

Từ đó có thể thấy, những loại khí độc đo ở mức đơn vị càng thấp nghĩa là càng nguy hiểm. Chỉ cần 1 lượng siêu nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến con người cũng như môi trường.

Ví dụ: Khí CO có dải đo 0 – 300 ppm 

Khí Cl2 có dải đo 0 – 5 ppm

Khí B2H6 có dải đo 0 – 500 ppb

Từ đó có thể thấy khí CO ít độc hơn khí Cl2, khí Cl2 ít độc hơn khí B2H6…

2. Một số loại máy đo khí độc có đơn vị đo ppb.

Model Mô tả

Cảm biến đầu dò khí B2H6 PS-7 Cosmos

Cảm biến đầu đo khí độc B2H6 theo đơn vị ppb PS-7 Cosmos
Cảm biến đầu đo khí độc B2H6 theo đơn vị ppb PS-7 Cosmos

– Loại khí đo: B2H6 (Diborance)

– Dải đo: 0 – 500 ppb

– Độ phân dải: 5 ppb

– Cảnh báo cấp 1: 50 ppb

– Cảnh báo cấp 2: 100ppb

– Lấy khí dạng hấp thụ (có bơm hút)

– Model: PS-7 Cosmos

– Xuất xứ: Nhật Bản

 

Máy đo khí độc đo khí AsH3 XPS-7

Máy đo khí độc theo đơn vị ppb AsH3 XPS-7 Cosmos
Máy đo khí độc theo đơn vị ppb AsH3 XPS-7 Cosmos

– Loại khí đo: AsH3

– Dải đo: 0 – 250 ppb

– Độ phân dải: 2.5 ppb

– Cảnh báo cấp 1: 25 ppb

– Cảnh báo cấp 2: 50ppb

– Lấy khí dạng hấp thụ (có bơm hút)

– Model: XPS-7 Cosmos

– Xuất xứ: Nhật Bản

Máy đo khí độc đo khí H2Se XPS-7

Máy đo khí độc theo đơn vị ppb H2Se XPS-7 Cosmos
Máy đo khí độc theo đơn vị ppb H2Se XPS-7 Cosmos

Loại khí đo: H2Se

– Dải đo: 0 – 250 ppb

– Độ phân dải: 2.5 ppb

– Cảnh báo cấp 1: 25 ppb

– Cảnh báo cấp 2: 50ppb

– Lấy khí dạng hấp thụ (có bơm hút)

– Model: XPS-7 Cosmos

– Xuất xứ: Nhật Bản

 

 

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí độc

Bài viết liên quan:

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7

Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos

Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F

Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay

Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?

Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3

Máy đo khí O3 Ozon trong không khí

Máy đo khí F2 Flo trong không khí

Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí

Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí

Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc

Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí

Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?

Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3

Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *