Thời gian T90 là gì?

Thời gian T90 là gì?

I. ĐỊNH NGHĨA THỜI GIAN T90

Thời gian để cảm biến đạt được 90% chỉ định cuối cùng (thời gian đáp ứng hoặc t90), khi tiếp xúc với nồng độ khí nhất định, sẽ ít hơn 30 giây. Những giá trị này cho phản ứng cảm biến khí có thể được xem xét bởi một số khách hàng quá dài cho ứng dụng và thực tế, một số cảm biến khí có thời gian phản hồi chỉ một vài giây. 

Phản ứng nhanh với sự thay đổi thành phần khí là một trong những tính năng chính để đánh giá sự phù hợp của cảm biến an toàn. Thời gian đáp ứng là một thuật ngữ thường được sử dụng để xác định tốc độ phản ứng của khí cảm biến có liên quan đến nhiều ứng dụng.

Theo ISO 2614,

[1] thời gian đáp ứng được xác định là khoảng thời gian, với cảm biến trong một tình trạng ấm lên, giữa thời điểm có sự thay đổi tức thời giữa không khí sạch và
(có chứa hydro) khí thử nghiệm, được tạo ra ở đầu vào cảm biến và thời điểm đáp ứng đạt được một tỷ lệ phần trăm đã nêu của tín hiệu ổn định trên khí thử nghiệm tiêu chuẩn. Ví dụ: thời gian phản hồi của cảm biến dưới 3 giây và thậm chí dưới 1 giây được yêu cầu trongứng dụng ô tô [2,3]. Rõ ràng là thời gian phản hồi ngắn là cơ sở cho một báo động sớm để tránh thiệt hại cho người hoặc thiết bị trong trường hợp rò rỉ hydro.


Các phép đo chính xác về thời gian phản hồi nhanh đòi hỏi một số kỹ năng và nỗ lực thử nghiệm.

Bản ghi về hành vi động của cảm biến có thể gây hiểu nhầm, ví dụ: bởi vì sự thay đổi tín hiệu đo được phụ thuộc không chỉ về phản ứng nội tại của cơ chế cảm nhận khí, mà còn về sự thay đổi chậm trễ của khí thử nghiệm sự tập trung. Ảnh hưởng của các phương pháp xác định khác nhau và sắp xếp cụ thể là thảo luận chi tiết bởi Boon-Brett et al. [2]. Từ quan điểm thực nghiệm, kết quả của điều tra hành vi động của cảm biến có thể được chia thành hai phần, thời gian bên ngoài và thời gian nội tại của phản ứng. Thời gian bên ngoài phản ánh hành vi động của việc cung cấp khí thử nghiệm cho đầu vào cảm biến và của hệ thống thu thập dữ liệu cho tín hiệu cảm biến và có thể dẫn đến độ trễ nhất định. Phản ứng nội tại thời gian được xác định bởi nguyên lý hoạt động hóa lý của phần tử cảm biến như là một bộ chuyển đổi của thành phần hóa học thành tín hiệu điện. Vì vậy cho điều tra thực nghiệm là cần thiết để ước tính hành vi nhất thời của việc cung cấp khí, trong khi thời gian thu thập dữ liệu điện tử, được cho là không quá vài micro giây.


Mục đích của bài viết này là để trình bày và đánh giá kết quả đo đạc thực nghiệm của hydro thời gian đáp ứng cảm biến trong các điều kiện quy định. Chúng tôi thảo luận về những đóng góp bên ngoài của cơ sở đến phản ứng nhất thời, cũng như những đóng góp nội tại, liên quan đến cảm biến đối với phản ứng cảm biến.


Do đó, năm cảm biến thương mại khác nhau về hành vi phản ứng khác nhau đã được chọn ngẫu nhiên là ví dụ cho cuộc điều tra này.

 

II. VÍ DỤ

Máy đo khí đa chỉ tiêu XP-302M có:

  XP-302M LEL O2 H2S CO
Response
Time T90
with a 1m sampling hose < 25 sec. < 20 sec. < 30 sec. < 30 sec.
with an 8m sampling hose < 40 sec.

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí gas

Bài viết liên quan: Dùng máy XP-302M đo gas

                              Hệ thống phát hiện rò rỉ gas

                              Máy đo khí gas cháy nổ tại Hà Nội

                              HDSD máy đo khí gas XP-3160

                              Ứng dụng máy đo khí Hydro thế kỉ mới

                              Máy đo khí Hydro H2 XP-3110 Cosmos

                              Đầu đo phát hiện rò rỉ khí Hydro H2 KD-14 Cosmos

                              Hệ thống cảnh báo rò rỉ khí Hydro H2

                              Đo khí H2 (Hydro)

                              Hệ thống đo và cảnh báo phát hiện rò rỉ nồng độ khí H2

                              Đầu đo và cảnh báo rò rỉ khí CH4

                              Máy đo 3 khí gas, Oxy và H2S XA-4300IIKHS

                              Nguyên lý cảm biến xúc tác đo khí gas cháy nổ

                              Lắp đặt hệ thống cảnh báo khí gas B-770

                              Lưu ý khi dùng máy phát hiện rò rỉ gas XP-702III

                              Máy đo 3 khí gas, Oxy và CO XA-4300IIKCS

                              Máy đo nồng độ khí Benzen trong không khí

                              Máy giám sát khí gas B-770 và GD-1B Cosmos

                              Đo khí Benzen C6H6 cho ô tô

                              Máy đo khí Axetylen C2H2 trong không khí

                              Máy đo khí Benzen XP-3160

                              Máy đo khí Metan (CH4) dùng cho ngành mỏ

                              Máy đo khí Metanol CH3OH công nghiệp

                              Máy đo nồng độ hơi xăng trong không khí

                              Máy đo khí gas cháy nổ và CO XA-4200IIKC Cosmos

                              Máy đo khí gas và H2S XA-4200IIKH Cosmos

                              Phân biệt các loại khí gas cháy nổ.

                              Lựa chọn LEL trong máy đo 4 loại khí

                              LEL là khí gì? Ý nghĩa của LEL?

                              Máy đo khí gas và Oxy XA-4200IIKS Cosmos

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *